İşlemci Güç Yönetimi için DSDT Yamaladıktan Sonra Kernel Panic Sorunu

barkinez

APPRENTICE
4 Eyl 2017
60
9
21
20
İzmir
Aldığım hata şu şekilde açıkcası sorunun neyden kaynaklandığını çözemedim.
Mojave 10.14.2
SİSTEM:
i3 7100
gtx 750 ti(Devre dışı)
intel hd graphics 630(Aktif)
8 gb ram
Kod:
Anonymous UUID:    622DF1D7-185D-FADA-2B2A-B106E1059F39
Thu May 16 01:01:44 2019
*** Panic Report ***
Machine-check capabilities: 0x0000000000000c08
 family: 6 model: 158 stepping: 9 microcode: 142
 signature: 0x906e9
 Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
 8 error-reporting banks
Processor 0: IA32_MCG_STATUS: 0x0000000000000005
 IA32_MC4_STATUS(0x411): 0xba00000011000402
 IA32_MC4_MISC(0x413):  0x0000000000000000
Processor 1: IA32_MCG_STATUS: 0x0000000000000005
 IA32_MC4_STATUS(0x411): 0xba00000011000402
 IA32_MC4_MISC(0x413):  0x0000000000000000
mp_kdp_enter() timed-out on cpu 1, NMI-ing
mp_kdp_enter() NMI pending on cpus: 0 2 3
mp_kdp_enter() timed-out during locked wait after NMI;expected 4 acks but received 1 after 9334909 loops in 1956000000 ticks
panic(cpu 1 caller 0xffffff80030dac1a): "Machine Check at 0xffffff80030ec8f6, registers:\n" "CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000111a5b368, CR3: 0x0000000017e03000, CR4: 0x00000000003626e0\n" "RAX: 0x0000000000000020, RBX: 0xffffff80039ee040, RCX: 0x0000000000000001, RDX: 0x0000000000000000\n" "RSP: 0xffffff8115bcbed0, RBP: 0xffffff8115bcbf10, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0xffffff80038526e8\n" "R8: 0x0000000000000002, R9: 0x0000000000000004, R10: 0xffffff80039edc80, R11: 0xffffff80039edc80\n" "R12: 0x0000000000000020, R13: 0x000000001ff015d2, R14: 0x000001040de9d51f, R15: 0x0000000000000001\n" "RFL: 0x0000000000000046, RIP: 0xffffff80030ec8f6, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010\n" "Error code: 0x0000000000000000\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4903.231.4/osfmk/i386/trap_native.c:168
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff8002d4cb30 : 0xffffff8002faeafd
0xffffff8002d4cb80 : 0xffffff80030e85a3
0xffffff8002d4cbc0 : 0xffffff80030d9fca
0xffffff8002d4cc30 : 0xffffff8002f5bca0
0xffffff8002d4cc50 : 0xffffff8002fae517
0xffffff8002d4cd70 : 0xffffff8002fae363
0xffffff8002d4cde0 : 0xffffff80030dac1a
0xffffff8002d4ced0 : 0xffffff8002f5c4ff
0xffffff8115bcbf10 : 0xffffff80030dbe8c
0xffffff8115bcbf30 : 0xffffff8002fce627
0xffffff8115bcbf80 : 0xffffff8002fcecb0
0xffffff8115bcbfa0 : 0xffffff8002f5b0ce
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Boot args: dart=0 -disablegfxfirmware nv_disable=1
Mac OS version:
18C54
Kernel version:
Darwin Kernel Version 18.2.0: Mon Nov 12 20:24:46 PST 2018; root:xnu-4903.231.4~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 56B30885-F9BA-30E8-AD1C-5D59EC243BA9
Kernel slide:   0x0000000002c00000
Kernel text base: 0xffffff8002e00000
__HIB text base: 0xffffff8002d00000
System model name: iMac17,1 (Mac-B809C3757DA9BB8D)
System uptime in nanoseconds: 1118492666450
last loaded kext at 762509164690: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f85e18000, size 69632)
last unloaded kext at 407003722550: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f85e18000, size 61440)
loaded kexts:
jp.co.roland.RDUSB0132Dev 1.0.3
com.insanelymac.RealtekRTL8111 2.2.1
org.rehabman.driver.FakePCIID 1.3.15
org.netkas.FakeSMC 3.5.0
as.vit9696.WhateverGreen 1.2.6
as.vit9696.AppleALC 1.3.4
xyz.racermaster.NoTouchID 1.0.1
as.vit9696.Lilu 1.3.1
com.rehabman.driver.USBInjectAll 0.7.1
com.apple.filesystems.msdosfs 1.10
com.apple.fileutil 18.306.12
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0
com.apple.driver.AGPM 110.23.46
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.filesystems.ntfs 3.13
com.apple.driver.AppleHDA 282.10
com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.28.4
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.9f2
com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphics 12.0.4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.6
com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer 12.0.4
com.apple.driver.Apple16X50ACPI 3.2
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC 2.0.1
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.AppleSystemPolicy 1.0
com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.2
com.apple.BootCache 40
com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4
com.apple.private.KextAudit 1.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.200.2
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.nke.applicationfirewall 190
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 282.10
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 527
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.9f2
com.apple.iokit.IOAVBFamily 710.1
com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 700.7
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0
com.apple.driver.AppleSSE 1.0
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.2.2
com.apple.iokit.IOSurface 255.1
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.Apple16X50Serial 3.2
com.apple.AppleGPUWrangler 3.28.4
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.28.4
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.driver.AppleHDAController 282.10
com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.10
com.apple.iokit.IONDRVSupport 530
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.14
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 900.4.2
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.200.2
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2
com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.230.1
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.kext.CoreTrust 1
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 145.200.2
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 408.200.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 408.200.1
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost 1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0
com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1
com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1
com.apple.driver.DiskImages 493.0.0
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 47
com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 700.7
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
com.apple.kec.Libm 1
EOF
Model: iMac17,1, BootROM 166.0.0.0.0, 2 processors, Intel Core i3, 3,91 GHz, 8 GB, SMC 2.33f10
Graphics: Intel HD Graphics 630, Intel HD Graphics 630, Built-In
Graphics: Display, PCIe
Memory Module: BANK 0/DIMM3, 8 GB, DDR4, 2133 MHz, G Skill Intl, F4-2133C15-8GIS
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
PCI Card: display, VGA-Compatible Controller, Slot-1
Serial ATA Device: SanDisk SDSSDA240G, 240,06 GB
Serial ATA Device: WDC WD10EZEX-08WN4A0, 1 TB
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: USB Receiver
USB Device: TRI-CAPTURE
USB Device: G300s Optical Gaming Mouse
Thunderbolt Bus:
@montezuma hocam burada ne yapabiliriz? mojave betiği varsa 10.14.5 e güncellesem bu sorunlar düzelirmi?
 

S10soz_21

MASTER JEDI
MODERATOR
19 Haz 2017
2,366
430
1,851
29
Diyarbakır/Amed
12: "System uptime in nanoseconds" Hatası Alıyorum

BIOS ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
Clover Boot Menu / Boot without caches ile system başlat.
USB 3.0 portu kullanıyorsanız USB 2.0 portu kullanın.
USB 3.0 Flash Disk kullanıyorsanız USB 2.0 kullanın.
BIOS UEFI ise Legacy olarak deneyin.
Kullandığın harici aygıtlar varsa. Bunları çıkartıp dene.
Clover Boot Menü / Options / Boot ARG içine cpus=1 komutunu ekleyin.
EFI / CLOVER / Kexts / Others içinde ki kextleri FakeSMC.kext dışındakilerinin yedeğini aldıktan sonra silip tekrar deneyin.
Clover Boot Menü / Options / Graphics/ Inject Intel işaretli yada işaretli olmadan deneyin.
Clover Boot Menü / Options / Graphics/ Inject EDID işaretli yada işaretli olmadan deneyin.
USB /EFI içindeki Kurulum Sonrası Araçlar / Config dosyaları klasöründen donanımınıza uygun olanını belirleyip yine aynı klasördeki rehbere göre hazırlayıp kullanın.
 

AD Engelleyici Tespit Edildi

Anlıyoruz, reklamlar can sıkıcı!

Elbette, reklam engelleme yazılımı reklamları engelleme konusunda harika bir iş çıkarsa da, web sitemizin faydalı özelliklerini de engeller. En iyi site deneyimi ve bize destek olmak için lütfen AdBlocker’ınızı devre dışı bırakın.

AD Reklam Engelleyiciyi Devre Dışı Bıraktım
Hayır teşekkürler