macOS Big Sur Sistem Diski Yazma Erişimi Vermek

montezuma

MASTER YODA
Yönetici
19 Eki 2016
28,211
7,016
4,401
Çok teşekkürler, bekleyeceğiz artık kart çok yeni ve çok temiz çalışıyor Windows üzerinde, Bluetooth yönünden de çok iyi
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ?
System / Library / Extensions içinde kext yüklemek için Big Sur ile gelen snapshot bölüntülerinin silinmesi gerekiyor. Aksi takdirde kext yüklenmez. @KaoS 'un anlattığı gibi ilk kurulumda bu adımları yaparsan bu bölüntü oluşturulmaz ancak yeni gelen beta güncellemeler ile bunu da yapmak bir çözüm olmayabilir. Şu adımları dene.

ADIM 1:

 1. Sistemi USB kurulum ile bot edip kurulum ekranına gel ve buradan Terminal aç.
 2. csrutil disable komutuunu kullan ve sistemi yeniden başlatıp tekrar kurulum ekranına gel ve burada yine csrutil authenticated-root disable kullan sistemi yeniden başlatıp tekrar kurulum ekranına gel. diskutil list komutu ile macOS kurulu diskini bulup diskini mount et (örnek: disk2s5 komut: diskutil mountDisk disk2s5) ve bu komuttan sonra da mount -uw <volume mount point> komutunu girip diskin okuma yazma izinlerini ver (Örnek: mount -uw /Volumes/dede/ )
 3. Bundan sonra /System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot -v <volume mount point> -r "" komutunu gir.
 4. Bundan sonra snapshot silmek için diskutil apfs listSnapshots disk ismi komutu girip snapshot bölüntülerini listele ve snapshot UUID'sini not et. (Örnek: diskutil apfs listSnapshots /Volumes/dede/ )
 5. Ve bu gireceğin komutla da snapshot bölüntülerini sil. diskutil apfs deleteSnapshot <volume mount point> -uuid < snapshot UUID>
 6. Bu işlemden sonra diskutil apfs listSnapshots /Volumes/dede komutunu girip snapshot bölüntüklerinin silindiğini kontrol et. Bu komutu girdikten sonra No Snapshots for disk" yazısı gelmeli.
 7. Bu işlemden sonra sistemi normal boot et ve Terminal açıp sudo mount -uw / komutunu gir. Eğer her şeyi doğru yaptıysan diskin sorunsuz okuma yazma erişimi olacaktır.
Bütün adımların terminal çıktısı;
Kod:
-bash-3.2# csrutil status
System Integrity Protection status: disabled.
-bash-3.2# csrutil authenticated-root status
Authenticated Root status: enabled
-bash-3.2# csrutil authenticated-root disable
Successfully disabled authenticated root. Please restart the machine for the changes to take effect.

// Big Sur Recovery veya USB Installer'da yeniden başlattıktan sonra, terminali tekrar açın ve SIP devre dışı bırakıldığını kontrol edin.
-bash-3.2# csrutil status
System Integrity Protection status: disabled.
-bash-3.2# csrutil authenticated-root status
Authenticated Root status: disabled
-bash-3.2# nvram csr-active-config
csr-active-config w%08%00%00
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *53.7 GB disk0
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk2⁩ 53.5 GB disk0s2

/dev/disk1 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *53.7 GB disk1
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk3⁩ 53.5 GB disk1s2

/dev/disk2 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +53.5 GB disk2
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume ⁨macOS — Data⁩ 14.7 GB disk2s1
2: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 83.7 MB disk2s2
3: APFS Volume ⁨Recovery⁩ 528.8 MB disk2s3
4: APFS Volume ⁨VM⁩ 1.1 MB disk2s4
5: APFS Volume ⁨macOS⁩ 11.0 GB disk2s5

/dev/disk3 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +53.5 GB disk3
Physical Store disk1s2
1: APFS Volume ⁨Big_Sur — Data⁩ 3.1 GB disk3s1
2: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 320.6 MB disk3s2
3: APFS Volume ⁨Recovery⁩ 835.0 MB disk3s3
4: APFS Volume ⁨VM⁩ 1.1 GB disk3s4
5: APFS Volume ⁨Big_Sur⁩ 13.1 GB disk3s5

/dev/disk4 (disk image):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme +1.8 GB disk4
1: Apple_APFS ⁨Container disk5⁩ 1.8 GB disk4s1

/dev/disk5 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +1.8 GB disk5
Physical Store disk4s1
1: APFS Volume ⁨macOS Base System⁩ 1.6 GB disk5s1
2: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 130.0 MB disk5s2

-bash-3.2# mount -uw /Volumes/Big_Sur
-bash-3.2# /System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot -v /Volumes/Big_Sur -r ""
Attempting tagging of snapshot on volume: /Volumes/Big_Sur
-bash-3.2# diskutil apfs listSnapshots /Volumes/Big_Sur
Snapshot for disk3s5 (1 found)
|
+-- DD99DFC1-7FA2-4B1E-9F75-04380B0AFCA4
Name: com.apple.os.update-190312682FDBFD811EAF7E1DE7AA32CC00611E1594F50D161F143E85BF633A4C
XID: 330
Purgeable: Yes
NOTE: This snapshot limits the minimum size of APFS Container disk3

-bash-3.2# diskutil apfs deleteSnapshot /Volumes/Big_Sur -uuid DD99DFC1-7FA2-4B1E-9F75-04380B0AFCA4
Deleting APFS Snapshot DD99DFC1-7FA2-4B1E-9F75-04380B0AFCA4 "com.apple.os.update-190312682FDBFD811EAF7E1DE7AA32CC00611E1594F50D161F143E85BF633A4C" from APFS Volume disk3s5
Started APFS operation
Finished APFS operation
-bash-3.2# diskutil apfs listSnapshots /Volumes/Big_Sur
No snapshots for disk3s5
ADIM 2 Kext Yüklemek

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra IO80211Family.kext indir ve bunun download içinde tut ve aşağıdaki Terminal çıktısındaki kodları tek tek girip kexti yükle.
Kod:
~ % sudo mount -uw /

sudo mv /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions/IO80211Family.orig

sudo mv ~/Downloads/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions
sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/
sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/
sudo kmutil install --update-all
sudo kcditto
Bunun da Terminal çıktısı:
Kod:
 ~ % sudo mount -uw /
Password:

~ % sudo mv /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions/IO80211Family.orig
Password:
~ % sudo mv ~/Downloads/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions
~ % sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/
~ % sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/
~ % sudo kmutil install --update-all
checking collections...
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.Brcm4360' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext' (mach-o UUID changed from <unknown> to 8DE38A76-B284-34D2-AF4E-DB727D7FF250)
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.Atheros40' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortAtheros40.kext' (mach-o UUID changed from <unknown> to 9753F22E-5C85-3E95-B543-0870CF03838A)
updated extension 'com.apple.driver.IO80211NetBooter' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/IO80211NetBooter.kext' (mach-o UUID changed from C0A664A0-F3F6-3C63-919F-B33AA52EC96A to 22A50E20-A024-3B8D-9268-B69ECBA918A0)
updated extension 'com.apple.iokit.IO80211Family' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext' (mach-o UUID changed from 99011013-0804-3EF6-B433-D33B216C05DB to A879B51A-4562-3B95-B6C3-A2472B508F2F)
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC.kext' (mach-o UUID changed from 1BFF3E8B-77F0-3C4B-A6C1-9DF06132B189 to 0F1637EA-51B0-3A81-9433-956A19427984)
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.Brcm4331' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4331.kext' (mach-o UUID changed from <unknown> to D4559F1A-005E-353C-B33F-3006C349EE5D)
rebuilding release collections: boot, system
rebuilding release collections:
  boot kernel collection
  system kext collection
rebuilding local auxiliary collection
kmutil done
~ % sudo kcditto
Copying deferred prelinked kernels in /...
/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/kext_tools/kext_tools-685/kc_staging.m.279: Encountered error while inspecting path: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "The folder “PrelinkedKernels” doesn’t exist." UserInfo={NSFilePath=/Library/Apple/System/Library/PrelinkedKernels, NSUserStringVariant=(
  Folder
), NSUnderlyingError=0x7f8b16d078d0 {Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-43 "fnfErr: File not found"}}
/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/kext_tools/kext_tools-685/kc_staging.m.279: Encountered error while inspecting path: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "The folder “PrelinkedKernels” doesn’t exist." UserInfo={NSFilePath=/Library/Apple/System/Library/PrelinkedKernels, NSUserStringVariant=(
  Folder
), NSUnderlyingError=0x7f8b16e07500 {Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-43 "fnfErr: File not found"}}
Copying KCs in /...
System Volume UUID: 3D41E3EC-D061-4315-BF1B-56B1DA8FF19A
Volume Group UUID: 1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF
Preboot disk: /dev/disk5s2
Preboot volume: /System/Volumes/Preboot
Copying: /System/Library/KernelCollections/BootKernelExtensions.kc.elides -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/boot/System/Library/KernelCollections
Copying: /System/Library/KernelCollections/BootKernelExtensions.kc -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/boot/System/Library/KernelCollections
Copying: /System/Library/PrelinkedKernels/immutablekernel -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/System/Library/PrelinkedKernels
Copying: /System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/System/Library/PrelinkedKernels
 
BootLoader
OpenCore 0.6.4
Anakart Modeli
Asus Z170 Deluxe
İşlemci Modeli
Intel i7 6700K
Grafik Kartı
8 GB Sapphire RX 580 & HD 530
Ses Kartı Modeli
ALC 1150
Ağ Aygıtları
Broadcom BCM43xx - I211 Gigabit Ethernet
Disk ve RAM
500GB NVMe & 32 GB DDR4

KaoS

MASTER YODA
MODERATOR
DENEYİMLİ ÜYE
1 Eki 2017
13,631
3,822
4,401
Big Sur için hiçbir yerde olmayan harika bir rehber olmuş bence. Ellerine sağlık.
 
Laptop Modeli
Lenovo IdeaPad 300-15isk
Anakart Modeli
1- Asus TUF H310-Plus Gaming 2-Asus P8H61
İşlemci Modeli
1- i5 9400F 2- i5-2400
Grafik Kartı
1- RX 570VR 2- 9600GT
Ses Kartı Modeli
1- Realtek ALC887 2- Realtek ALC888B
Ağ Aygıtları
1- İntel L211 2- Realtek RTL8169
Disk ve RAM
1- 240 GB SSD & 1000 GB HDD & 16 GB DDR4 2- 240 GB SSD & 500 GB HDD & 16 GB DDR3

yigit_gencer31

JEDI
DENEYİMLİ ÜYE
30 Mar 2020
334
95
301
Ellerinize sağlık hocam
 
Laptop Modeli
Acer Aspire 3 A315-53G-578Q
Anakart Modeli
MacOS Big Sur Public Beta 11.0.1 with OpenCore 0.6.2
İşlemci Modeli
Intel Core i5 7200U
Grafik Kartı
Nvidia Geforce MX130 (Devre Dışı)
Ses Kartı Modeli
Realtek ALC 255
Ağ Aygıtları
Qualcomm QCA61x4A QCA9377| Wireless USB Adapter
Disk ve RAM
1 TB Disk 4 GB Ram 2133 MHZ
 • Like
Tepkiler: montezuma

cellojaan

JEDI
20 Eki 2017
450
189
301
banada lazım oldu yaptım istenilen sonucu aldım boot ettim sisteme giriyor ama ekran gelmiyor. Yaktın beni @montezuma 😀

Edit: şu kısmı yanlışlıkla Preboot bozuntusune yapmışım:

System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot........

Bunu nasıl geri alabilirim? :)

Edit2: hallettim.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Anakart Modeli
MSI Z490-A Pro
İşlemci Modeli
Intel Core i9 10900K
Grafik Kartı
Intel UHD 630 & Shappire RX 5700 XT Nitro+
Ses Kartı Modeli
Realtek ALC 892
Ağ Aygıtları
RTL8125
Disk ve RAM
128 & 500 & 500 GB SSD, Trident Z RGB 32GB DDR4 3200MHz
 • Haha
Tepkiler: mehmetyuksel

montezuma

MASTER YODA
Yönetici
19 Eki 2016
28,211
7,016
4,401
banada lazım oldu yaptım istenilen sonucu aldım boot ettim sisteme giriyor ama ekran gelmiyor. Yaktın beni @montezuma 😀

Edit: şu kısmı yanlışlıkla Preboot bozuntusune yapmışım:

System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot........

Bunu nasıl geri alabilirim? :)

Edit2: hallettim.
Nasıl hallettin bunu da belirtirsen iyi olur.
 
BootLoader
OpenCore 0.6.4
Anakart Modeli
Asus Z170 Deluxe
İşlemci Modeli
Intel i7 6700K
Grafik Kartı
8 GB Sapphire RX 580 & HD 530
Ses Kartı Modeli
ALC 1150
Ağ Aygıtları
Broadcom BCM43xx - I211 Gigabit Ethernet
Disk ve RAM
500GB NVMe & 32 GB DDR4

muhammet.terzi

PADAVAN
17 Nis 2019
117
18
121
System / Library / Extensions içinde kext yüklemek için Big Sur ile gelen snapshot bölüntülerinin silinmesi gerekiyor. Aksi takdirde kext yüklenmez. @KaoS 'un anlattığı gibi ilk kurulumda bu adımları yaparsan bu bölüntü oluşturulmaz ancak yeni gelen beta güncellemeler ile bunu da yapmak bir çözüm olmayabilir. Şu adımları dene.

ADIM 1:

 1. Sistemi USB kurulum ile bot edip kurulum ekranına gel ve buradan Terminal aç.
 2. csrutil disable komutuunu kullan ve sistemi yeniden başlatıp tekrar kurulum ekranına gel ve burada yine csrutil authenticated-root disable kullan sistemi yeniden başlatıp tekrar kurulum ekranına gel. diskutil list komutu ile macOS kurulu diskini bulup diskini mount et (örnek: disk2s5 komut: diskutil mountDisk disk2s5) ve bu komuttan sonra da mount -uw <volume mount point> komutunu girip diskin okuma yazma izinlerini ver (Örnek: mount -uw /Volumes/dede/ )
 3. Bundan sonra /System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot -v <volume mount point> -r "" komutunu gir.
 4. Bundan sonra snapshot silmek için diskutil apfs listSnapshots disk ismi komutu girip snapshot bölüntülerini listele ve snapshot UUID'sini not et. (Örnek: diskutil apfs listSnapshots /Volumes/dede/ )
 5. Ve bu gireceğin komutla da snapshot bölüntülerini sil. diskutil apfs deleteSnapshot <volume mount point> -uuid < snapshot UUID>
 6. Bu işlemden sonra diskutil apfs listSnapshots /Volumes/dede komutunu girip snapshot bölüntüklerinin silindiğini kontrol et. Bu komutu girdikten sonra No Snapshots for disk" yazısı gelmeli.
 7. Bu işlemden sonra sistemi normal boot et ve Terminal açıp sudo mount -uw / komutunu gir. Eğer her şeyi doğru yaptıysan diskin sorunsuz okuma yazma erişimi olacaktır.
Bütün adımların terminal çıktısı;
Kod:
-bash-3.2# csrutil status
System Integrity Protection status: disabled.
-bash-3.2# csrutil authenticated-root status
Authenticated Root status: enabled
-bash-3.2# csrutil authenticated-root disable
Successfully disabled authenticated root. Please restart the machine for the changes to take effect.

// Big Sur Recovery veya USB Installer'da yeniden başlattıktan sonra, terminali tekrar açın ve SIP devre dışı bırakıldığını kontrol edin.
-bash-3.2# csrutil status
System Integrity Protection status: disabled.
-bash-3.2# csrutil authenticated-root status
Authenticated Root status: disabled
-bash-3.2# nvram csr-active-config
csr-active-config w%08%00%00
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *53.7 GB disk0
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk2⁩ 53.5 GB disk0s2

/dev/disk1 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *53.7 GB disk1
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk3⁩ 53.5 GB disk1s2

/dev/disk2 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +53.5 GB disk2
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume ⁨macOS — Data⁩ 14.7 GB disk2s1
2: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 83.7 MB disk2s2
3: APFS Volume ⁨Recovery⁩ 528.8 MB disk2s3
4: APFS Volume ⁨VM⁩ 1.1 MB disk2s4
5: APFS Volume ⁨macOS⁩ 11.0 GB disk2s5

/dev/disk3 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +53.5 GB disk3
Physical Store disk1s2
1: APFS Volume ⁨Big_Sur — Data⁩ 3.1 GB disk3s1
2: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 320.6 MB disk3s2
3: APFS Volume ⁨Recovery⁩ 835.0 MB disk3s3
4: APFS Volume ⁨VM⁩ 1.1 GB disk3s4
5: APFS Volume ⁨Big_Sur⁩ 13.1 GB disk3s5

/dev/disk4 (disk image):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme +1.8 GB disk4
1: Apple_APFS ⁨Container disk5⁩ 1.8 GB disk4s1

/dev/disk5 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +1.8 GB disk5
Physical Store disk4s1
1: APFS Volume ⁨macOS Base System⁩ 1.6 GB disk5s1
2: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 130.0 MB disk5s2

-bash-3.2# mount -uw /Volumes/Big_Sur
-bash-3.2# /System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot -v /Volumes/Big_Sur -r ""
Attempting tagging of snapshot on volume: /Volumes/Big_Sur
-bash-3.2# diskutil apfs listSnapshots /Volumes/Big_Sur
Snapshot for disk3s5 (1 found)
|
+-- DD99DFC1-7FA2-4B1E-9F75-04380B0AFCA4
Name: com.apple.os.update-190312682FDBFD811EAF7E1DE7AA32CC00611E1594F50D161F143E85BF633A4C
XID: 330
Purgeable: Yes
NOTE: This snapshot limits the minimum size of APFS Container disk3

-bash-3.2# diskutil apfs deleteSnapshot /Volumes/Big_Sur -uuid DD99DFC1-7FA2-4B1E-9F75-04380B0AFCA4
Deleting APFS Snapshot DD99DFC1-7FA2-4B1E-9F75-04380B0AFCA4 "com.apple.os.update-190312682FDBFD811EAF7E1DE7AA32CC00611E1594F50D161F143E85BF633A4C" from APFS Volume disk3s5
Started APFS operation
Finished APFS operation
-bash-3.2# diskutil apfs listSnapshots /Volumes/Big_Sur
No snapshots for disk3s5
ADIM 2 Kext Yüklemek

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra IO80211Family.kext indir ve bunun download içinde tut ve aşağıdaki Terminal çıktısındaki kodları tek tek girip kexti yükle.
Kod:
~ % sudo mount -uw /

sudo mv /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions/IO80211Family.orig

sudo mv ~/Downloads/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions
sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/
sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/
sudo kmutil install --update-all
sudo kcditto
Bunun da Terminal çıktısı:
Kod:
 ~ % sudo mount -uw /
Password:

~ % sudo mv /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions/IO80211Family.orig
Password:
~ % sudo mv ~/Downloads/IO80211Family.kext /System/Library/Extensions
~ % sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/
~ % sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/
~ % sudo kmutil install --update-all
checking collections...
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.Brcm4360' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext' (mach-o UUID changed from <unknown> to 8DE38A76-B284-34D2-AF4E-DB727D7FF250)
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.Atheros40' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortAtheros40.kext' (mach-o UUID changed from <unknown> to 9753F22E-5C85-3E95-B543-0870CF03838A)
updated extension 'com.apple.driver.IO80211NetBooter' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/IO80211NetBooter.kext' (mach-o UUID changed from C0A664A0-F3F6-3C63-919F-B33AA52EC96A to 22A50E20-A024-3B8D-9268-B69ECBA918A0)
updated extension 'com.apple.iokit.IO80211Family' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext' (mach-o UUID changed from 99011013-0804-3EF6-B433-D33B216C05DB to A879B51A-4562-3B95-B6C3-A2472B508F2F)
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC.kext' (mach-o UUID changed from 1BFF3E8B-77F0-3C4B-A6C1-9DF06132B189 to 0F1637EA-51B0-3A81-9433-956A19427984)
updated extension 'com.apple.driver.AirPort.Brcm4331' found on disk at '/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4331.kext' (mach-o UUID changed from <unknown> to D4559F1A-005E-353C-B33F-3006C349EE5D)
rebuilding release collections: boot, system
rebuilding release collections:
  boot kernel collection
  system kext collection
rebuilding local auxiliary collection
kmutil done
~ % sudo kcditto
Copying deferred prelinked kernels in /...
/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/kext_tools/kext_tools-685/kc_staging.m.279: Encountered error while inspecting path: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "The folder “PrelinkedKernels” doesn’t exist." UserInfo={NSFilePath=/Library/Apple/System/Library/PrelinkedKernels, NSUserStringVariant=(
  Folder
), NSUnderlyingError=0x7f8b16d078d0 {Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-43 "fnfErr: File not found"}}
/AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/kext_tools/kext_tools-685/kc_staging.m.279: Encountered error while inspecting path: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=260 "The folder “PrelinkedKernels” doesn’t exist." UserInfo={NSFilePath=/Library/Apple/System/Library/PrelinkedKernels, NSUserStringVariant=(
  Folder
), NSUnderlyingError=0x7f8b16e07500 {Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-43 "fnfErr: File not found"}}
Copying KCs in /...
System Volume UUID: 3D41E3EC-D061-4315-BF1B-56B1DA8FF19A
Volume Group UUID: 1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF
Preboot disk: /dev/disk5s2
Preboot volume: /System/Volumes/Preboot
Copying: /System/Library/KernelCollections/BootKernelExtensions.kc.elides -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/boot/System/Library/KernelCollections
Copying: /System/Library/KernelCollections/BootKernelExtensions.kc -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/boot/System/Library/KernelCollections
Copying: /System/Library/PrelinkedKernels/immutablekernel -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/System/Library/PrelinkedKernels
Copying: /System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel -> /System/Volumes/Preboot/1DF588CB-10D4-48C2-BE99-71CF80DD2FBF/System/Library/PrelinkedKernels
Rehber için teşekkürler. Rehberdeki 3.adımdan sonra hata almaktayım. (Bundan sonra System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot -v <volume mount point> -r "" komutunu gir.)
Hata mesajını ek ile ilettim. Bu hatayı nasıl çözebilirim.
 

Ekli dosyalar

Laptop Modeli
ACER ASPIRE E1-570G
İşlemci Modeli
Intel i5-3337U
Grafik Kartı
Nvidia GeForce GT 740M & HD Graphics 4000
Ağ Aygıtları
Qualcomm Atheros AR956x
Disk ve RAM
1TB HDD & 8GB DDR3

KaoS

MASTER YODA
MODERATOR
DENEYİMLİ ÜYE
1 Eki 2017
13,631
3,822
4,401
Bunu neden yapmaya çalışıyorsun wifi kartın için ise aşağıdaki konuyu takip etmelisin.

 
Laptop Modeli
Lenovo IdeaPad 300-15isk
Anakart Modeli
1- Asus TUF H310-Plus Gaming 2-Asus P8H61
İşlemci Modeli
1- i5 9400F 2- i5-2400
Grafik Kartı
1- RX 570VR 2- 9600GT
Ses Kartı Modeli
1- Realtek ALC887 2- Realtek ALC888B
Ağ Aygıtları
1- İntel L211 2- Realtek RTL8169
Disk ve RAM
1- 240 GB SSD & 1000 GB HDD & 16 GB DDR4 2- 240 GB SSD & 500 GB HDD & 16 GB DDR3
 • Like
Tepkiler: muhammet.terzi

muhammet.terzi

PADAVAN
17 Nis 2019
117
18
121
Bunu neden yapmaya çalışıyorsun wifi kartın için ise aşağıdaki konuyu takip etmelisin.

Belirttiğiniz konudaki adımı da denedim aslında, ya ben beceremedim ya da etkili olmadı. Belirttiğiniz konuya da yazdım ne tür bir sornla karşılaştığımı.
 
Laptop Modeli
ACER ASPIRE E1-570G
İşlemci Modeli
Intel i5-3337U
Grafik Kartı
Nvidia GeForce GT 740M & HD Graphics 4000
Ağ Aygıtları
Qualcomm Atheros AR956x
Disk ve RAM
1TB HDD & 8GB DDR3

xardaks

APPRENTICE
13 Eyl 2018
18
1
21
39
Öncelikle vermiş olduğunuz emekler için teşekkür ederim.

Terminal'de belirtilen kodlar uyulandığında aşağıdaki çıktıyı aldım. Sizin aldığınız çıktıdan fark olarak

System Integrity Protection status: disabled (Apple Internal).
csr-active-config %7f%08%00%00 (Kulanıdığım data Kodu: FF0F0000)
Purgeable: No. (Sizin çıktınızda Yes olarak görünüyor.)
Snapshots silinirken verilen hata kodu ise: Error: -69863: Insufficient privileges

Bu noktada yapabileciğim bir şey var mıdır? (Sistem Sürümü: macOS 11.0.1 (20B29))

Kod:
-bash-3.2# csrutil status
System Integrity Protection status: disabled (Apple Internal).
-bash-3.2# csrutil authenticated-root status
Authenticated Root status: disabled
-bash-3.2# nvram csr-active-config
csr-active-config  %7f%08%00%00
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            *250.1 GB  disk0
  1:            EFI ⁨EFI⁩           209.7 MB  disk0s1
  2:         Apple_APFS ⁨Container disk2⁩     79.0 GB  disk0s2
  3:    Microsoft Basic Data ⁨BOOTCAMP⁩        170.8 GB  disk0s3

/dev/disk1 (internal, physical):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            *1.0 TB   disk1
  1:            EFI ⁨EFI⁩           209.7 MB  disk1s1
  2:    Microsoft Basic Data ⁨exFAT⁩          1000.0 GB disk1s2

/dev/disk2 (synthesized):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   APFS Container Scheme -           +79.0 GB  disk2
                 Physical Store disk0s2
  1:        APFS Volume ⁨MacOS - Veriler⁩     10.0 GB  disk2s1
  2:        APFS Volume ⁨Preboot⁩         282.4 MB  disk2s2
  3:        APFS Volume ⁨Recovery⁩        655.5 MB  disk2s3
  4:        APFS Volume ⁨VM⁩           1.1 MB   disk2s4
  5:        APFS Volume ⁨MacOS⁩          14.9 GB  disk2s5

/dev/disk3 (disk image):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            +1.8 GB   disk3
  1:         Apple_APFS ⁨Container disk4⁩     1.8 GB   disk3s1

/dev/disk4 (synthesized):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   APFS Container Scheme -           +1.8 GB   disk4
                 Physical Store disk3s1
  1:        APFS Volume ⁨macOS Base System⁩    1.6 GB   disk4s1
  2:        APFS Volume ⁨Preboot⁩         77.1 MB  disk4s2

-bash-3.2# mount -uw /Volumes/MacOS
-bash-3.2# /System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot -v /Volumes/MacOS -r ""
Attempting tagging of snapshot on volume: /Volumes/MacOS
-bash-3.2# diskutil apfs listSnapshots /Volumes/MacOS
Snapshot for disk2s5 (1 found)
|
+-- AEC040FB-C4BC-4DB2-9FB0-D84CDFA25B4F
  Name:    com.apple.os.update-779BDF1556C6F688504E24FB29C75AFFABFCB91E701806FFFF35235E19914F1E
  XID:     230
  Purgeable:  No
-bash-3.2# diskutil apfs deleteSnapshot /Volumes/MacOS -uuid AEC040FB-C4BC-4DB2-9FB0-D84CDFA25B4F
Deleting APFS Snapshot AEC040FB-C4BC-4DB2-9FB0-D84CDFA25B4F "com.apple.os.update-779BDF1556C6F688504E24FB29C75AFFABFCB91E701806FFFF35235E19914F1E" from APFS Volume disk2s5
Started APFS operation
Error: -69863: Insufficient privileges
-bash-3.2#
 

KaoS

MASTER YODA
MODERATOR
DENEYİMLİ ÜYE
1 Eki 2017
13,631
3,822
4,401
SIP config içerisinden kapatma. Config içerisinde csr-active-config içini boş bırak.
 
Laptop Modeli
Lenovo IdeaPad 300-15isk
Anakart Modeli
1- Asus TUF H310-Plus Gaming 2-Asus P8H61
İşlemci Modeli
1- i5 9400F 2- i5-2400
Grafik Kartı
1- RX 570VR 2- 9600GT
Ses Kartı Modeli
1- Realtek ALC887 2- Realtek ALC888B
Ağ Aygıtları
1- İntel L211 2- Realtek RTL8169
Disk ve RAM
1- 240 GB SSD & 1000 GB HDD & 16 GB DDR4 2- 240 GB SSD & 500 GB HDD & 16 GB DDR3

KaoS

MASTER YODA
MODERATOR
DENEYİMLİ ÜYE
1 Eki 2017
13,631
3,822
4,401
Sistemi recovery üzerinden açıp SIP disable ayarladın mı ?
 
Laptop Modeli
Lenovo IdeaPad 300-15isk
Anakart Modeli
1- Asus TUF H310-Plus Gaming 2-Asus P8H61
İşlemci Modeli
1- i5 9400F 2- i5-2400
Grafik Kartı
1- RX 570VR 2- 9600GT
Ses Kartı Modeli
1- Realtek ALC887 2- Realtek ALC888B
Ağ Aygıtları
1- İntel L211 2- Realtek RTL8169
Disk ve RAM
1- 240 GB SSD & 1000 GB HDD & 16 GB DDR4 2- 240 GB SSD & 500 GB HDD & 16 GB DDR3

KaoS

MASTER YODA
MODERATOR
DENEYİMLİ ÜYE
1 Eki 2017
13,631
3,822
4,401
Sistem içerisine neden müdahale etmeye çalışıyorsun ?
 
Laptop Modeli
Lenovo IdeaPad 300-15isk
Anakart Modeli
1- Asus TUF H310-Plus Gaming 2-Asus P8H61
İşlemci Modeli
1- i5 9400F 2- i5-2400
Grafik Kartı
1- RX 570VR 2- 9600GT
Ses Kartı Modeli
1- Realtek ALC887 2- Realtek ALC888B
Ağ Aygıtları
1- İntel L211 2- Realtek RTL8169
Disk ve RAM
1- 240 GB SSD & 1000 GB HDD & 16 GB DDR4 2- 240 GB SSD & 500 GB HDD & 16 GB DDR3

KaoS

MASTER YODA
MODERATOR
DENEYİMLİ ÜYE
1 Eki 2017
13,631
3,822
4,401
Bende onu sordum işte hangi kext zira S/L/E veya L/E içerisine kext yüklenmesini önermiyoruz
 
Laptop Modeli
Lenovo IdeaPad 300-15isk
Anakart Modeli
1- Asus TUF H310-Plus Gaming 2-Asus P8H61
İşlemci Modeli
1- i5 9400F 2- i5-2400
Grafik Kartı
1- RX 570VR 2- 9600GT
Ses Kartı Modeli
1- Realtek ALC887 2- Realtek ALC888B
Ağ Aygıtları
1- İntel L211 2- Realtek RTL8169
Disk ve RAM
1- 240 GB SSD & 1000 GB HDD & 16 GB DDR4 2- 240 GB SSD & 500 GB HDD & 16 GB DDR3

KaoS

MASTER YODA
MODERATOR
DENEYİMLİ ÜYE
1 Eki 2017
13,631
3,822
4,401
Bu kexti S/L/E içerisine koymana gerek yok, bu kext EFI/OC/Kexts içerisine olmalı
 
Laptop Modeli
Lenovo IdeaPad 300-15isk
Anakart Modeli
1- Asus TUF H310-Plus Gaming 2-Asus P8H61
İşlemci Modeli
1- i5 9400F 2- i5-2400
Grafik Kartı
1- RX 570VR 2- 9600GT
Ses Kartı Modeli
1- Realtek ALC887 2- Realtek ALC888B
Ağ Aygıtları
1- İntel L211 2- Realtek RTL8169
Disk ve RAM
1- 240 GB SSD & 1000 GB HDD & 16 GB DDR4 2- 240 GB SSD & 500 GB HDD & 16 GB DDR3

boranoglu

APPRENTICE
19 Eki 2019
23
8
71
@montezuma bu arkadaşla aynı hatayı alıyorum. Ayrı bir konu mu açayım yoksa benzer sorunu yaşayan arkadaşların ulaşması için bu konudan mı devam edelim ?
Öncelikle vermiş olduğunuz emekler için teşekkür ederim.

Terminal'de belirtilen kodlar uyulandığında aşağıdaki çıktıyı aldım. Sizin aldığınız çıktıdan fark olarak

System Integrity Protection status: disabled (Apple Internal).
csr-active-config %7f%08%00%00 (Kulanıdığım data Kodu: FF0F0000)
Purgeable: No. (Sizin çıktınızda Yes olarak görünüyor.)
Snapshots silinirken verilen hata kodu ise: Error: -69863: Insufficient privileges

Bu noktada yapabileciğim bir şey var mıdır? (Sistem Sürümü: macOS 11.0.1 (20B29))

Kod:
-bash-3.2# csrutil status
System Integrity Protection status: disabled (Apple Internal).
-bash-3.2# csrutil authenticated-root status
Authenticated Root status: disabled
-bash-3.2# nvram csr-active-config
csr-active-config  %7f%08%00%00
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            *250.1 GB  disk0
  1:            EFI ⁨EFI⁩           209.7 MB  disk0s1
  2:         Apple_APFS ⁨Container disk2⁩     79.0 GB  disk0s2
  3:    Microsoft Basic Data ⁨BOOTCAMP⁩        170.8 GB  disk0s3

/dev/disk1 (internal, physical):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            *1.0 TB   disk1
  1:            EFI ⁨EFI⁩           209.7 MB  disk1s1
  2:    Microsoft Basic Data ⁨exFAT⁩          1000.0 GB disk1s2

/dev/disk2 (synthesized):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   APFS Container Scheme -           +79.0 GB  disk2
                 Physical Store disk0s2
  1:        APFS Volume ⁨MacOS - Veriler⁩     10.0 GB  disk2s1
  2:        APFS Volume ⁨Preboot⁩         282.4 MB  disk2s2
  3:        APFS Volume ⁨Recovery⁩        655.5 MB  disk2s3
  4:        APFS Volume ⁨VM⁩           1.1 MB   disk2s4
  5:        APFS Volume ⁨MacOS⁩          14.9 GB  disk2s5

/dev/disk3 (disk image):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            +1.8 GB   disk3
  1:         Apple_APFS ⁨Container disk4⁩     1.8 GB   disk3s1

/dev/disk4 (synthesized):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   APFS Container Scheme -           +1.8 GB   disk4
                 Physical Store disk3s1
  1:        APFS Volume ⁨macOS Base System⁩    1.6 GB   disk4s1
  2:        APFS Volume ⁨Preboot⁩         77.1 MB  disk4s2

-bash-3.2# mount -uw /Volumes/MacOS
-bash-3.2# /System/Library/Filesystems/apfs.fs/Contents/Resources/apfs_systemsnapshot -v /Volumes/MacOS -r ""
Attempting tagging of snapshot on volume: /Volumes/MacOS
-bash-3.2# diskutil apfs listSnapshots /Volumes/MacOS
Snapshot for disk2s5 (1 found)
|
+-- AEC040FB-C4BC-4DB2-9FB0-D84CDFA25B4F
  Name:    com.apple.os.update-779BDF1556C6F688504E24FB29C75AFFABFCB91E701806FFFF35235E19914F1E
  XID:     230
  Purgeable:  No
-bash-3.2# diskutil apfs deleteSnapshot /Volumes/MacOS -uuid AEC040FB-C4BC-4DB2-9FB0-D84CDFA25B4F
Deleting APFS Snapshot AEC040FB-C4BC-4DB2-9FB0-D84CDFA25B4F "com.apple.os.update-779BDF1556C6F688504E24FB29C75AFFABFCB91E701806FFFF35235E19914F1E" from APFS Volume disk2s5
Started APFS operation
Error: -69863: Insufficient privileges
-bash-3.2#
 
BootLoader
OpenCore
Laptop Modeli
Asus K555UB
İşlemci Modeli
İ5 6200U
Grafik Kartı
HD 520 - Geforce 940m
Ağ Aygıtları
RT8111 - Atheros 9565
Disk ve RAM
500 GB + 1 TB HDD - 4 GB DDR3 1600 MHz

Benzer konular

AD Engelleyici Tespit Edildi

Anlıyoruz, reklamlar can sıkıcı!

Elbette, reklam engelleme yazılımı reklamları engelleme konusunda harika bir iş çıkarsa da, web sitemizin faydalı özelliklerini de engeller. En iyi site deneyimi ve bize destek olmak için lütfen AdBlocker’ınızı devre dışı bırakın.

AD Reklam Engelleyiciyi Devre Dışı Bıraktım    Hayır teşekkürler